Đã làm đơn xin visa tị nạn (Visa bảo vệ), có thể nộp được visa kết hôn trên nước Úc không?

Trong tuần vừa qua, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi có cùng nội dung đó là:

Tôi đã nộp visa tị nạn (visa bảo vệ) vậy tôi có thể nộp được visa kết hôn trên nước Úc không?

Trước khi trả lời câu hỏi, tôi muốn nói đến 2 điều kiện cấm cơ bản mà cho dù visa của bạn còn hạn, hay visa của bạn hết hạn thì cũng không thể nào nộp được visa trên nước Úc.

Nếu bạn đã từng có visa kết hôn bị từ chối trên nước Úc (bao gồm visa đính hôn, kết hôn tạm trú hay thường trú) bạn không thể nộp được một visa kết hôn thứ 2 trên nước Úc.

Nếu visa cũ của bạn có điều kiện 8503, 8534 thì bạn không thể nộp được visa kết hôn trên nước Úc. Điều kiện 8503 thường xuyên xuất hiện trên visa du lịch, và điều kiện 8534 thường xuyên xuất hiện trên visa giám hộ.

Đối với visa kết hôn bị từ chối trên nước Úc, bạn không thể xin miễn điều khoản này để kết hôn lần thứ 2 trên nước Úc.

Với điều kiện 8503 và 8534, bạn có thể xin miễn 2 điều khoản này nếu có lý do đặc biệt xảy ra sau khi bạn được cấp visa. Xem thêm tại đây

Trở lại với câu hỏi bên trên của các bạn: Tôi đã nộp visa tị nạn (visa bảo vệ) vậy tôi có thể nộp được visa kết hôn trên nước Úc không?

Có hai trường hợp:

Nếu bạn đang giữ visa sinh viên hoặc visa du lịch, sau đó nộp visa bảo vệ, và visa sinh viên hoặc visa du lịch của bạn vẫn còn hạn thì bạn có thể vô tư nộp visa kết hôn hoặc bất cứ visa gì mà bạn có đủ điều kiện. Vì khi visa của bạn còn hạn thì bạn không bị ảnh hưởng bởi các điều khoản dành cho người bị hết hạn visa.

Nếu bạn đã nộp visa bảo vệ, nhưng visa du học hoặc du lịch đã hết hạn, hoặc bạn đang giữ visa chờ bạn có thể nộp visa hôn nhân trên nước Úc. Tuy nhiên, bạn phải đáp ứng được yêu cầu của điều khoản 3 của luật di trú.  Đó là phải đưa ra được lý do bắt buộc bạn phải ở Úc để nộp đơn, thông thường là có con chung với ng bảo lãnh là thường trú nhân Úc hoặc quốc tịch Úc. Nếu bạn không có con chung, thì người bảo lãnh bị bệnh hoặc có một vấn đề nào đó khiến bạn không thể rời Úc để nộp visa hôn nhân ngoài nước. Nếu không đáp ứng được điều khoản 3 ngày thì bạn không thể được cấp visa ở trên nước Úc.

Tóm lai, đã nộp visa tị nạn (visa bảo vệ) vẫn có thể có cơ hội được định cư ở lại Úc tùy vào hoàn cảnh riêng của từng cá nhân. Nếu bạn hoặc người thân đang ở trong trường hợp này và cần sự giúp đỡ, bạn có thể liên hệ Hunter Tề hoặc Di Trú Đào Nguyễn theo số:

0459 98 98 98 hoặc 02 8764 0518 hoặc truy cập website www.ditrudaonguyen.com