Danh sách tay nghề định cư của Úc không thay đổi vào đầu năm 2018

Danh sách các kỹ năng chiến lược trung và dài hạn ở Úc bao gồm những ngành nghề đủ điều kiện để được cấp visa tay nghề thông thường sẽ không thay đổi vào đầu năm 2018.

Vào tháng 7/2017, đã có thông báo rằng theo biện pháp cải cách visa nhập cư diện tay nghề, danh sách nghề nghiệp sẽ được cập nhật mỗi 6 tháng.

Tuy nhiên, dự kiến sẽ không có thay đổi nào được công bố vào tháng 1/2018, khi Bộ Việc làm và Doanh nghiệp nhỏ đã không đưa ra bất kỳ bổ sung nào vào danh sách này, cũng như không đề nghị loại bỏ bất kỳ ngành nghề nào ra khỏi danh sách.

Bộ Việc làm và Doanh nghiệp nhỏ có trách nhiệm thực hiện rà soát thường xuyên danh sách nghề nghiệp cho nhập cư diện tay nghề để đáp ứng nhu cầu ngắn hạn và dài hạn của nền kinh tế Úc.

“Trong tháng 4 và tháng 7/2017, đã có những thay đổi đáng kể trong danh sách nghề nghiệp cho nhập cư diện tay nghề. Do đó, Chính phủ đã ưu tiên cho tính liên tục và ổn định. Vì lý do này, không có thay đổi nào được đề xuất cho danh sách kỹ năng chiến lược trung và dài hạn vào thời điểm này,” một phát ngôn viên của Bộ cho biết.

Theo các đại diện di trú, động thái này được hoan nghênh vì nó mang lại sự ổn định cho những người đang muốn nộp đơn xin hoặc đang làm việc để hướng tới việc xin visa nhập cư diện tay nghề.

Đã có những cuộc thảo luận về việc đơn giản hóa quá trình cấp visa, đặc biệt là giảm con số 99 visa hiện nay xuống chỉ còn 10, nhưng vẫn chưa rõ liệu điều này có thể xảy ra vào năm 2018 hay không, vì nó được coi là mục tiêu dài hạn của Chính phủ.

Một thay đổi khác có thể diễn ra trong những tháng tới là việc giới thiệu visa tạm thời bắt buộc, và người nhập cư có thể cần phải sống một khoảng thời gian nhất định tại Úc trước khi họ được cấp thường trú nhân.

Kết quả một cuộc điều tra cho thấy có khoảng 55% người phản đối việc đưa ra một khoảng thời gian tạm thời. Và trong số những người ủng hộ nguyên tắc cư trú tạm thời, khoảng thời gian tạm thời tối thiểu 2 năm là phổ biến nhất.

Có khoảng 88% các đệ trình ủng hộ việc đơn giản hóa visa, và đề xuất rằng tầm quan trọng phải được minh bạch trong quá trình đưa ra quyết định, giảm thời gian xét duyệt visa, và mong muốn có một hệ thống dễ hiểu và tìm ra phương hướng hơn.

Theo dòng sự kiện: NSW công bố danh sách Tay nghề Định cư mới cho năm 2017-18

Tiểu bang New South Wales vừa cập nhận danh sách Tay nghề Ưu tiên (Priority Skilled Occupation) 2017-18, với sự cố vấn của Bộ Kỹ nghệ NSW về nhu cầu của thị trường lao động tại tiểu bang này.

Theo đó, những đương đơn hội đủ điều kiện sẽ được mời nộp visa tay nghề 190, cho phép sinh sống và làm việc vĩnh viễn tại Úc. Để được cấp visa, bạn sẽ phải sinh sống và làm việc tại NSW ít nhất 2 năm.

Những nghề nghiệp trong danh sách này có thể được sử dụng để xin định cư Úc theo diện tay nghề có bảo lãnh, theo đó đương đơn được cộng thêm 5 điểm vào hồ sơ của mình. Những đương đơn có số điểm cao nhất sẽ được mời nộp visa 190.

Các bước nộp hồ sơ visa 190 tại NSW

1. Gửi Expression of Interest (EOI) trong SkillSelect

Hãy bảo đảm rằng bạn hội đủ điều kiện nộp visa 190

Điều thông tin vào mẫu đơn EOI thông qua SkillSelect

Bạn không cần phải liên lạc với tiểu bang NSW sau khi nộp EOI

2. Kiểm tra email thường xuyên để xem hồi đáp từ NSW

Không có thời hạn nhất định đối với thư mời từ NSW, cũng như không có gì bảo đảm bạn sẽ nhận được thư mời sau khi nộp EOI

3. Nếu được chọn, NSW sẽ gửi thư mời cho bạn qua email

Kiểm tra lại xem bạn có hội đủ điều kiện hay không

4. Nộp đơn xin đề cử từ NSW và chờ kết quả

Bạn phải nộp đơn trong vòng 14 ngày kể từ khi được mời. Thời gian giải quyết đơn thường mất khoảng 12 tuần.

5. Nếu được đề cử, bạn sẽ nhận được thư mời SkillSelect để xin visa 190

6. Nộp hồ sơ xin visa 190 lên Bộ Di trú

Bạn cần phải nộp hồ sơ xin visa trong vòng 60 ngày kể từ khi được NSW đề cử

7. Chờ quyết định từ Bộ Di trú

8. Nếu được cấp visa, bạn phải sinh sống và làm việc tại NSW trong vòng 2 năm

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.industry.nsw.gov.au/live-and-work-in-nsw/visas-and-immigration/nsw-skilled-occupations-list.

Mới đây Bộ di trú Úc công bố phiên bản mới nhất (cập nhật ngày 28/6/2017) của danh sách ngành nghề được phép định cư theo dạng tay nghề tại Úc 2017.

Danh sách này gồm có:

Medium and Long-Term Strategic Skilled List: Dành cho những đương đơn nộp hồ sơ theo diện tay nghề độc lập (subclass 189), visa tay nghề vùng miền 489 theo dòng gia đình bảo lãnh hoặc visa 485 dòng Graduate Work Steam.

Short-Term Skilled Occupation List: Dành cho những đương đơn có chủ doanh nghiệp hoặc tiểu bang bảo lãnh như visa subclass 190, hoặc theo visa 457, visa 407, visa 186, visa 489 dòng Tiểu bang/lãnh thổ bảo lãnh.