Điểm sàn định cư tay nghề Úc tăng 5 điểm

Kể từ ngày 1/07/2018, điểm sàn định cư (pool and pass mark) cho các loại visa tay nghề đã tăng lên 5 điểm, thành 65 điểm. Thay đổi này áp dụng cho các loại visa sau:

  • Skilled Independent visa (subclass 189)
  • Skilled Nominated visa (subclass 190)
  • Skilled Regional (Provisional) visa (subclass 489)

Thay đổi này được áp dụng cho hồ sơ visa dựa trên thư mời nhận được kể từ ngày 1/07/2018. Đối với hồ sơ visa nộp sau ngày 1/07/2018 nhưng dựa trên thư mời được gửi trước ngày 1/07/2018, điểm sàn định cư sẽ giữ nguyên ở mức 60.

Tóm lại, nếu thư mời nhận được:

  • Kể từ ngày 1/07/2018: bạn cần ít nhất 65 điểm
  • Trước ngày 1/07/2018: bạn cần ít nhất 60 điểm

Được ủy quyền bởi luật sư di trú Yue Wei (Peter) MARN 1682800 / Rui Wang (Jocelyn) MARN 1790845 / Shixiang Li (Keith) MARN 1798249

Nguồn: Hội Du Học